BulgariaWarcraft® III: Reign of Chaos™
© Blizzard Entertainment®

Правила за провеждане на срещите
 • Версия на играта: Warcraft III: Reign of Chaos Version 1.12
 • Срещи: 1 vs 1
 • Продължителност на срещата: До излъчване на победител
 • Избор на раса: Свободен
 • Скорост на играта: Fastest
 • Карти: Dusk Wood, Lost Temple, Plunder Isle, Tranquil Paths


 • Настройки на сървъра:

 • Заключени отбори (Lock Teams): Да
 • Отбори (Teams Together): Не
 • Споделен контрол над единиците (Full shared unit control): Не
 • Случайна раса (Random races): Не
 • Случаен герой (Random hero): Не
 • Наблюдатели (Observers): Full Observers
 • Видимост (Visibility): Стандартна (Default)


 • Прекъсване на играта
  Като прекъсване на играта се определя всяка загуба на връзка между играчите поради мрежата, компютрите, електричеството и други.

  Поведение при прекъсване на играта
 • Ако играта е прекъсната непреднамерено по технически причини преди изтичането на 10-тата минута от срещата, мачът се преиграва.
 • Ако играта е прекъсната след 10-тата минута и играчите са съгласни да преиграят срещата, то тя се преиграва.
 • Ако играчите не са съгласни да преиграят срещата съдията решава изхода от двубоя на базата на записа на играта.


 • Нечестна игра
  Като нечестна игра се определя използването на всякакви допълнителни програми даващи предимство на играча; Умишлено прекъсване на играта; Използване на настройки различни от посочените; Всяко друго действие може да бъде определено като нечестан игра по преценка на съдията. Нечестната игра се наказва с дисквалификация на играча и участието му в турнира приключва.


 • Организационният комитет на WCG 2003 от корейска страна, както и Headoff G.I. си запазват правото да променят правилата при издаване на нова версия на играта; издаване на нова anti-cheat програма или други обстоятелства налагащи промяна на правилата.


Забележка: Правилата са такива, каквито ни бяха изпратени от корейска страна. Възможни са бъдещи промени и/или допълнения.


Последна промяна: Mon, Aug 25, 2003 17:10 Counter/Date/Time
© 1998 Blizzard Entertainment. All rights reserved. StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Copyright © 2000-2004 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.