BulgariaUnreal® Tournament 2003
© Epic Games Inc.

Правила за провеждане на срещите
 • Версия на играта: Unreal Tournament 2003 Version 2225

 • Digital Extremes Unreal Tournament 2003 Bonus Pack (DE Map Pack)
  WCG 2003 special edition of TTM (ще бъде издаден)
  UTSecure (Anti-Cheat)
 • Срещи: 1 v 1 свободна лига (Team Deathmatch)
 • Продължителност на срещата: 15 минути

 • при равен резултат в края на времето се прилага правилото "Внезапна смърт"
 • Правила на срещата: Timelimit 15; Fraglimit 0; No Superweapons; No Adrenaline
 • Карти: DM-Antalus, DM-Compressed, DM-DE-Grendelkeep, DM-DE-Ironic
Настройки на сървъра
GoalScore=0 TimeLimit=15 GameSpeed=1.0
MaxClientRate=25000.0 AllowDownloads=False MinigunLockDownFactor=0
LinkLockDownFactor=0 NetServerMaxTickRate=35 Serverlog=on
SpawnProtectionTime=0.0 bPlayersMustBeReady=True bAllowTaunts=False
bForceRespawn=True bWeaponStay=False bAllowBehindView=False
bAllowWeaponThrowing=False bTranslocator=False  

 • Ще бъде издаден специален WCG 2003 Tournament Mod или Mutator
 • Гласуването за карта е разрешено, загрявка 10 минути, включени ярки модели, Hitsounds - изключени


 • Настройки на клиента: WCG 2003 special edition на TTM (ще бъде издаден), записване на Screenshot след края на играта, записване на демо на всяка среща, следене на личните статистики по оръжия, показване на личните статистики по оръжия, използване на ярки скинове
 • Забранени команди: DetailTexMipBias, DefaultTexMipBias, MaxTimeMargin, Behindview


 • Прекъсване на играта
  Като прекъсване на играта се определя всяка загуба на връзка между играчите поради мрежата, компютрите, електричеството и други.

  Поведение при прекъсване на играта
 • Ако играта е прекъсната непреднамерено по технически причини преди изтичането на 5-тата минута от срещата, мачът се преиграва.
 • Ако играта е прекъсната след 5-тата минута и играчите са съгласни да преиграят срещата, то тя се преиграва.
 • Ако играчите не са съгласни да преиграят срещата съдията решава изхода от двубоя на базата на записа на играта.


 • Нечестна игра
  Като нечестна игра се определя използването на всякакви допълнителни програми даващи предимство на играча; Умишлено прекъсване на играта; Използване на настройки различни от посочените; Всяко друго действие може да бъде определено като нечестан игра по преценка на съдията. Нечестната игра се наказва с дисквалификация на играча и участието му в турнира приключва.


 • Организационният комитет на WCG 2003 от корейска страна, както и Headoff G.I. си запазват правото да променят правилата при издаване на нова версия на играта; издаване на нова anti-cheat програма или други обстоятелства налагащи промяна на правилата.


Забележка: Правилата са такива, каквито ни бяха изпратени от корейска страна. Възможни са бъдещи промени и/или допълнения.


Последна промяна: Sat, Jul 05, 2003 17:22 Counter/Date/Time
©Unreal® 1998 Epic Megagames Inc. created by Epic Megagames, Inc. in collaboration with Digital Extremes. Published by GT Interactive Software Corp and distributed by Infogrames Entertainment S.A. Infogrames and the Infogrames logo are registered trademarks of Infogrames Entertainment S.A. All other trademarks are the property of their respective companies. © 2000 INFOGRAMES. Made in E.U.
Copyright © 2000-2004 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.