Bulgaria


Партньори
Headoff G.I. искрено благодари на всички свои партньори, за желанието да подкрепят Световни Кибер Игри 2003.

Генерален спонсор

Samsung

Спонсори

Pulsar Games


Медийни партньори

Dir.bg
http://www.dir.bg

mail.bG
http://mail.bg

3D ZONE BG
http://www.3dzone-bg.com

Последна промяна: Wed, Oct 22, 2003 12:19 Counter/Date/Time
Copyright © 2000-2004 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.