BulgariaAge of Mythology™
© Microsoft Corporation

Правила за провеждане на срещите
 • Версия на играта: Age of Mythology 1.06
 • Срещи: 1 vs 1
 • Продължителност на срещата: До излъчване на победител (максимум 60 минути)
 • Победител в срещата:
  • 1) Играчът, който унищожи всички единици на противника или противника се предаде
   2) Играчът събрал повече точки след изтичане на лимита от 60 минути
 • В края на всяка среща играчите трябва да запазят екрана с крайния резултат от срещата и той да бъде потвърден от съдията
 • Карти: Savannah, Alfheim, Watering Hole, Mediterranean
 • Избор на раса: Свободен (без random)
 • Размер на картата: Normal
 • Тип игра: Normal
 • Предимство (Handicap): Няма (None)
 • Видимост (Visibility): Normal
 • Трудност (Difficulty): Normal
 • Заключени отбори (Locked Teams): Да (Checked)
 • Позволени cheats (Allow Cheats): Не (Not Checked)
 • Отборни ресурси (Team Shared Resources): Не (Not Checked)
 • Отборни популации (Team Shared Population): Не (Not Checked)
 • Записване (Recording): Да (Checked)
 • Позволени спирания на играта (паузи) за играч: 5


 • Всички неспоменати тук настройки са със стандартните си стойности.

 • Прекъсване на играта
  Като прекъсване на играта се определя всяка загуба на връзка между играчите поради мрежата, компютрите, електричеството и други.


 • Умишлено прекъсване на играта
  Всяко прекъсване/напускане на играч определено от съдията като умишлено се наказва със служебна загуба


 • Правила при прекъсване на играта
  Мачът започва наново при всяко пекъсване на играта преди изтичане на 5-тата минута от срещата
  При прекъсване след 5-тата минута на срещата, ако играчите са съгласни срещата се преиграва. В противен случай съдията решава изхода на срещата след разглеждане на записа на играта.


 • Нечестна игра
  Като нечестна игра се определя използването на всякакви допълнителни програми даващи предимство на играча; Умишлено прекъсване на играта; Използване на настройки различни от посочените; Всяко друго действие може да бъде определено като нечестан игра по преценка на съдията. Нечестната игра се наказва с дисквалификация на играча и участието му в турнира приключва.


 • Организационният комитет на WCG 2003 от корейска страна, както и Headoff G.I. си запазват правото да променят правилата при издаване на нова версия на играта; издаване на нова anti-cheat програма или други обстоятелства налагащи промяна на правилата.


Забележка: Правилата са такива, каквито ни бяха изпратени от корейска страна. Възможни са бъдещи промени и/или допълнения.Последна промяна: Sat, Jul 05, 2003 17:15 Counter/Date/Time
Copyright © 2000-2004 i-Wet ООД. Всички права запазени.

Headoff® е запазена марка на i-Wet ООД.
Не копирайте, не преиздавайте и не фотографирайте под каквато и да е форма без изричното разрешение на i-Wet ООД.
Всички марки, имена на продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели.